Kelsi's Radio Vision - Don'T Get Mad, Get Kelsi.

Blästra med nya metoder

När man försöker se till att göra det som skall för att samtidigt också komma underfund med att ha en riktigt skön utförande så kanske man inte riktigt vet var man skall börja. Ja, jag blästrade en gång en cykel som jag sedan lackade och gjorde fin. Men detta är inte ett arbete som är så enkelt och det handlar mer om att se till något som fungerar för alla som både kan och vill detta. Torr-is blästring var inget jag provade på utan jag körde på en vanlig sandblästring och det fungerade bra det med. Ja, det finns olika metoder.